Het was rond het jaar 700 n.Chr., dat Willibrord zich in Echternach vestigde en van daaruit de kerstening van Luxemburg ter hand nam. Hij richtte nabij Grundhof een eerste stenen altaartje op (hier staat nu een herinneringskruis). Na zijn dood werd hij begraven in Echternach. hij geldt als de man die het christendom vaste vorm deed krijgen in Luxemburg.

Maar heel diep bleken die wortels niet te zijn. Het land is in naam Katholiek, maar er zijn maar heel weinig Luxemburgers die een levende relatie met de Here Jezus hebben. De reformatie ging volledig aan Luxemburg voorbij.
In het verleden zijn er wel zendingsorganisaties geweest, die Luxemburg als werkterrein hadden. Maar omdat steevast de doelstelling te hoog lag en dus niet gehaald werd is hier niets van overgebleven. De kerken die er uiteindelijk toch uit voortgekomen zijn bevinden zich allemaal in het zuiden van het land. Dit motiveert ons echter des te sterker om ook in het noorden van Luxemburg de liefde van de Here Jezus Christus bekend te maken.

Daarom is het dringend nodig om meer Nederlandse en Belgische christelijke gemeenten te interesseren om te investeren in Luxemburg en in woord en daad achter het werk te gaan staan. In gebed, financieel en actief door de handen uit de mouwen te steken en bijvoorbeeld te helpen met acties. In 2010 is daarvoor een Thuisfrontcommissie opgericht, die helpt om de vriendenkring te vergroten.

Uiteindelijk is het doel om in noord Luxemburg een zelfstandige gemeente te vestigen, bestaande uit Luxemburgers die een levende relatie met Jezus hebben. De gemeente zal zich op termijn moeten kunnen bedruipen, ook financieel. En vanuit deze gemeente zullen weer andere gemeenten worden opgericht (concreet: in het westen en het zuidoosten van Luxemburg, waar tot nu toe eveneens geen enkele gemeente is). Het is moeilijk aan te geven op welke termijn dit mogelijk is. De eerste tekenen zijn echter hoopvol. In 2017 wordt Johan Koopman 65 jaar; tegen die tijd is het nodig een opvolger te vinden. Dit zal trouwens niet Peter Reijnders zijn: hij is een helper, geen gemeentestichter of voorganger.

De verwachting is, dat de kleine gemeente die er nu is op den duur zal doorgroeien naar een gemeente die meerdere activiteiten gaat ontplooien, zoals naast de zondagse samenkomst en bijbelstudie- en gebedsavonden ook kinder- en tienerwerk etc. En ook evangelisatie!

Voorlopig lijkt het voornemen om binnen de termijn van het vorige werkplan (tot 2012), waarbinnen een huisgemeente moest ontstaan en waarbinnen de eerste contouren zichtbaar worden van een meer reguliere gemeente, inderdaad te zijn gerealiseerd. Dit dient zich echter wel te bestendigen in de loop van de tijd. Daarom moet het werk doorgaan!