Gemeentestichtend en vormend werk in Zuid Limburg en Luxemburg.

In de ‘harde grond’ van Zuid Limburg en het noorden van Luxemburg lijkt het ondankbaar werk om juist daar gemeentes te gaan stichten, maar het tegendeel is het geval. Waarom? Omdat het werk wel degelijk vrucht afwerpt, misschien pas na jaren, maar het gebeurt! Op deze site wordt hier het een en ander over uitgelegd, met name over de situatie in Luxemburg, waar het werk zich sinds het jaar 2000 concentreert.
Luxemburg wordt ‘Het vergeten land’ genoemd. Helpt u mee om dit te doorbreken?