• Waar is de gemeente te vinden en wanneer zijn de diensten?

  De diensten en Bijbelstudies worden gehouden in het verenigingsgebouw van Derenbach in de gemeente Wincrange, Haus nr. 86. Als U gebruik maakt van een navigatiesysteem (Tom-tom) kunt U het beste Derenbach, Derenbach 86 intypen. Daarnaast kunt U via de website www.desterketoren.nl een routeplanner vinden. Niet op alle zondagen wordt een dienst gehouden. In principe de 1e en 3e zondag van de maand. Kijkt U voor de zekerheid in de laatste rondzendbrief (ook op de website te vinden) of belt U even naar 00352-26957478.
 • Hoe groot is de gemeente intussen?

  De gemeente telt intussen 8 volwassen leden. Omdat er nog geen kinderwerk wordt georganiseerd wijken helaas ouders met kinderen in het algemeen naar bv. St Vith uit.
 • Is er overnachtingsmogelijkheid?

  Ja! Op geringe afstand is een zomerhuisjes-/ camping –terrein aanwezig met Nederlandstalige leiding (Fred Van Donk). Zijn website is www.valdor.lu. Zie onder 'Links'. Ook bij Johan zelf logeren regelmatig enkele gasten.
 • Is zending in Luxemburg wel nodig?

  Op deze website is duidelijk gemaakt, dat Luxemburg een zendingsland is. Slechts een heel klein percentage van de mensen heeft een persoonlijke relatie met onze Here Jezus Christus. In Noord Luxemburg is er op dit moment geen enkele Bijbelvaste gemeente, met uitzondering van de zendingspost van de Stichting De Sterke Toren. Op ca 20 km afstand (Clervaux) is ondertussen de zendeling Matthias Schilp uit St. Vith (België) een zendingspost begonnen, zodat wij ons nu concentreren op de regio Wiltz en het gebied nog ten zuiden daarvan.
 • Waarom zijn de kosten liefst € 4000,- per maand?

  Luxemburg is een zeer welvarend land met een van de hoogste levensstandaards van Europa. Daardoor zijn de prijzen van huren en levensmiddelen hoger dan elders. Voor bv. € 800,-/€1000,- huurt men slechts een kleine rijenwoning of een klein appartement. De Here heeft Johan Koopman voorzien van een groot appartement boven een kantoor voor € 1.000,- per maand, waarin hij de Bijbelstudiekringen kan houden en gasten kan ontvangen. Voor Nederlandse begrippen is dit een behoorlijk hoge huur, maar een dergelijk appartement kost overal in Luxemburg € 1500,- of meer per maand. Ook zijn de sociale voorzieningen erg goed, maar daar staat dan ook tegenover dat de premies en (inkomsten)belastingen erg hoog zijn. Johan is formeel in dienst bij de “Kreschtegemengschaft Hoffnung fir Jiddereen” ASBL. Hij ontvangt van deze (stichting) zijn maandelijkse inkomen. De stichting betaalt echter ca. € 950,- aan sociale premies voor hem en € 450,- aan inkomstenbelasting per maand. Dat houdt dus in, dat na aftrek van deze kosten en huur, hij € 1600,- overhoudt voor betaling van de kosten van onderhoud, auto (benzine en onderhoud) overige belastingen en verzekeringen, dokterskosten etc. Afgelopen jaar is het gemiddelde maandelijks inkomen beneden de € 4.000,- uitgekomen. Dat betekent dus ook, dat het bedrag van € 1600,- niet geheel beschikbaar was. Er is daarom geen geld meer over voor extra uitgaven als die er (onverwacht) komen en ook niet voor evangelisatieacties. Die moeten er natuurlijk wel zijn en er wordt dan ook van alles aan gedaan om de vriendenkring nog uit te breiden en om de structurele steun te verhogen. Voor een meer gedetailleerde uitsplitsing van de kosten: zie bladzijde 9 van het werkplan 2012 - 2017
 • Heeft Johan ook inkomsten/ giften buiten de SST om?

  Ja, Johan ontvangt gemiddeld € 3.000,- per maand via de Stichting De Sterke Toren (indien beschikbaar). De overige € 1.000,- brengt hij zelfstandig bij elkaar door middel van preekbeurten, giften, die hij uit Luxemburg ontvangt etc. Ook zorgt de eigen gemeente er vaak voor, dat hij voldoende te eten krijgt en behoorlijk gekleed gaat en dat de overige kosten van de gemeente door de groep zelf worden opgebracht.
 • Welke evangelisatieactiviteiten worden gehouden?

  Minimaal één keer per jaar ontvangt Johan twee weken lang studenten, die huis-aan-huis-werk doen; folders verspreiden en thema- en filmavonden houden. Daarnaast wordt om de paar jaar een Bijbeltentoonstelling gehouden, of komt er een gospelkoor optreden. Bovendien is er een luistertelefoondienst, met korte evangelisatieboodschappen die wekelijks ververst worden. Elk jaar worden er verschillende malen boekenmarkten gehouden. Verder wordt er het hele jaar door gefolderd. Daaruit komen regelmatig gesprekken voort. Vooral ook omdat bij elke folder een antwoordkaart zit met een geschenkbon waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat Johan op allerlei manieren contacten legt en daarbij van zijn geloof getuigt!