Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Arie de Jong, voorzitter

Peter Reijnders, Secretaris-penningmeester

Nathalie Peters, 2e penningmeester

Contact:

Peter Reijnders

Mobiel 00352 621 340 209

Email sterketoren@gmail.com