De Stichting “De Sterke Toren ‘is in 1989 in het leven geroepen met als doelstelling: het ondersteunen van gemeentestichtend en vormend werk in zuid Limburg en later ook in Luxemburg.

Nadat Johan Koopman en Ronald Lammers de basis gelegd hadden voor wat nu heet “De Evangelische Baptistengemeente Valkenburg” werd Ronald Lammers in 1996 geroepen om leiding te gaan geven aan een jonge Bijbelgemeente in Venray.

In 1992 Werd Johan Koopman geroepen om zendingswerk te gaan doen in Noord-Luxemburg. In 1999 heeft hij afscheid genomen van de Evangelische Baptistengemeente Valkenburg om in 2000 te gaan wonen in Noord Luxemburg.

Vijf keer per jaar verzorgt de Stichting de vriendenbrief met daarin opgenomen: ‘Bouwstenen’, de persoonlijke gebedsbrief van Johan Koopman. Daarnaast verzorgt Johan Koopman een regelmatige update via de emailbrief ‘Bouwstenen online’.

In 2014 heeft Peter Reijnders zich in Luxemburg gevestigd om de jonge gemeente te versterken.

Het werkplan 2012-2017 vindt u hier.

De Stichting kent geen ander beloningsbeleid dan het voorzien in het levensonderhoud van zendeling Johan Koopman. Een eventueel financieel surplus kan worden gebruikt voor evangelisatiedoeleinden in Luxemburg.

Algemene stappen

  • Het verder bekendheid geven in Nederland en Belgie aan het werk in het noorden van Luxemburg.
  • Het aanboren van financiele bronnen, waardoor het werk structueel voortgang kan vinden.
    Het opzetten van een gebedsnetwerk, zowel binnen als buiten Luxemburg. Dit laatste gebeurt door de Thuisfrontcommissie.
  • Het vormen van groepen mensen, die zich ter plaatse bezig kunnen houden met het voorbereiden en begeleiden van activiteiten.
  • Het opstellen van Rondzendbrieven en onlineberichten, waardoor de ontvanger van de brief c.q. mail nauwer betrokken wordt bij het werk.
  • Het uitbouwen van de kleine gemeente die intussen is ontstaan.
  • Het ontwikkelen van materiaal (studie- zowel als evangelisatiemateriaal), dat specifiek gericht is op de Luxemburger. Hoewel het streven is om dit in het Luxemburgs te doen, gebeurt dit voorlopig in het Duits en deels ook in het Frans.
  • Het contact leggen met bejaardencentra en verpleegklinieken om daar het evangelie te kunnen brengen.

Voor verdere informatie is er een CD-rom beschikbaar met een presentatie van het werk in Luxemburg.