Naast datgene wat is genoemd onder de kop ‘Doelstelling’ zijn er nog andere activiteiten die kunnen worden ondernomen:

  • Met een boekentafel op verschillende markten gaan staan. Dit gebeurt meerdere malen per jaar.
  • Muziek- gospel en filmavonden organiseren, vooral voor de jeugd bedoeld.
  • Eén à twee maal per jaar komen bijbelschoolstudenten een aantal weken. Samen met hen wordt deur- aan deurwerk gedaan, worden filmavonden, bijbelstudie-avonden met een thema etc. georganiseerd. Deze studenten bereiden zich voor om na hun opleiding evangelie-arbeid te gaan doen. Misschien wel in Luxemburg!
  • Brievenbusacties: huis aan huis folderen.
  • Het geven van een ‘Bijbel-ontdekkingscursus’. Deze cursus, die uit vijf avonden bestaat, is destijds door Johan Lukasse van de BEZ opgezet. Er is intussen een duitstalige versie beschikbaar. De cursus heeft als doel mensen kennis te laten maken met de Here Jezus Christus. Deze wordt aan mensen gegeven, die interesse hebben om meer van het evangelie te horen.

 

 

Dit alles is alleen maar mogelijk met voldoende steun! We mogen het allemaal van de HEER verwachten. Bidt u mee, dat de Here ons wil gebruiken, opdat mensen in Luxemburg de weg tot Hem zullen vinden. Ons verlangen is om u op de hoogte te houden van het verloop van de plannen – ook via deze website.