Het werk dat Johan Koopman mag doen is voor 100% afhankelijk van de giften uit de vriendenkring van de Stichting “De Sterke Toren”.  De giften die binnenkomen voor het project Luxemburg worden in de eerstre plaats gebruikt voor de zorg om zijn levensonderhoud. De kosten daarvoor zijn in Luxemburg beduidend hoger dan in Nederland. Daarnaast worden de giften gebruikt voor het ondersteunen van allerlei evangelisatieactiviteiten.

U kunt bijdragen overmaken voor het werk via onderstaande rekeningen:

Machtigingsformulier

Toelichting periodieke schenking

Vanuit Nederland:                              Voor België: Für Belgien:
nr NL26 INGB 0002 0095 86             rekening BE50 0003 3430 2618
of NL51 ABNA 0975 5852 90            ovv. Gift St. De Sterke Toren
t.n.v. Stichting de Sterke Toren          t.n.v. KOOPMAN Johannes, te Wincrange (L)

                                 

Für  Luxemburg und Deutschland:
BGL. Bank ËLWEN.
Konto Nr.LU93 0030 2879 2568 1000
Kreschtegem. Hoffnung fir Jiddereen. Asbl.
L-9780 WINCRANGE.